Mối quan hệ phức tạp giữa sếp và hai em trợ lý

  • #VIP
  • Zoom +
  • Light Off

Mối quan hệ phức tạp giữa sếp và hai em trợ lý. Chúng tôi đã trò chuyện về rất nhiều chủ đề, nhưng giờ đây, khi việc đấu tranh chống lại những điều không thể tránh khỏi ngày càng trở nên gần như không thể, chúng tôi bắt đầu ngày càng tập trung nhiều hơn vào những suy nghĩ và cảm giác ngông cuồng nhất mà cả hai cùng chia sẻ. Chúng tôi không chỉ mở lòng với nhau, mà còn với chính mình – với những suy nghĩ, tưởng tượng, cảm xúc mà chúng tôi thậm chí chưa bao giờ thừa nhận trước đây, ngay cả trong tâm trí riêng tư của chúng tôi. Và khi những lời nhận xét đó ngày càng bị thu hút vào vùng cấm kỵ, áp lực gia tăng, tăng lên đến đỉnh điểm mà tôi không bao giờ nghĩ đến càng tốt.